Zasady współpracy terapeutycznej ośrodka Insight Out Medicus

USŁUGODAWCĄ JEST:

INSIGHT OUT MEDICUS Sempruch Bayer Sp. komandytowa Ul. Kielecka 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 529 185 48 08 Numer konta: 45 1140 2004 0000 3202 8494 4909

KWALIFIKACJE TERAPEUTY:

Terapeuta jest osobą wykwalifikowaną do prowadzenia konsultacji psychologicznych (psycholog) lub/oraz sesji terapeutycznych (psychoterapeuta).

COACH/TRENER:

Coach/trener jest osobą wykwalifikowaną do prowadzenia procesów coachingowych/trenerskich, posiada ukończony kierunek szkoły coachingu/trenerskiej, certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

ZASADA POUFNOŚCI:

Terapeuta nikomu nie przekazuje informacji o tym, że korzystasz z usług terapii, ani o tym nad czym na niej pracujesz. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, lub sytuacje określone prawem.

SUPERWIZJA:

Terapeuta/coach poddaje sesje superwizji (omawia wybrane sesje terapeutyczne z innym terapeutą/coachem) w celu zweryfikowania kierunku pracy z klientem. Podczas superwizji nie ujawnia Twojej tożsamości, a jedynie niezbędne informacje, dzięki którym można omówić sesję.

OBSZARY PRACY:

Terapia to poszerzenie świadomości siebie samego/samej, rozpoznawanie nieświadomych procesów i wzorców, które wpływają na jakość naszego życia. W związku z tym, podczas pierwszych sesji ustalamy wspólnie obszary do pracy, w tym krótko i długoterminowe cele. Sprawdzamy też, czy Twoje cele są do zrealizowania metodą stosowaną przez terapeutę. Po kilku spotkaniach określamy długość terapii oraz częstotliwość poszczególnych sesji.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ WSPIERAĆ WŁASNY PROCES TERAPEUTYCZNY:

Przed każdym spotkaniem możesz zastanowić się nad czym chcesz pracować zadając sobie pytania: Nad czym chcę się skupić, zastanowić? Co mnie dziś szczególnie interesuje? Co przyciąga moją uwagę? Możesz zapisywać swoje sny, być otwartą/otwartym na różne emocje, również te trudne lub wstydliwe, które mogą pojawić się na sesji, na mówienie o nich, również o tych, które dotyczą samego procesu terapeutycznego i relacji terapeutycznej.

STAŁY TERMIN:

Jeśli zapisujesz się na sesje z wybranym terapeutą w konkretnym, stałym i powtarzalnym terminie, Ośrodek rezerwuje ten termin na czas określony w umowie terapeutycznej pomiędzy Tobą a terapeutą. Dzięki temu Ośrodek gwarantuje stały termin wybrany przez Ciebie, a terapeuta jest w tym czasie dostępny dla Ciebie. Rezerwacja ta zobowiązuje Cię do opłacenia pojedynczego spotkania na konto Ośrodka wskazane w zakładce cennik, najpóźniej 24 godziny przed datą i godziną umówionego spotkania. Brak opłaty skutkuje odwołaniem sesji. Odwołanie zarezerwowanego spotkania może odbyć się bezpłatnie, pod warunkiem że zostanie dokonane co najmniej 24 godziny przed sesją. Jeśli dwukrotnie odwołasz umówioną sesję w zarezerwowanym stałym terminie, rezerwacja tego terminu zostanie anulowana.

PUNKTUALNOŚĆ I ODWOŁYWANIE SESJI:

Sesja trwa 50 min. Sesje rozpoczynamy punktualnie. Jeśli się spóźnisz – sesja nie jest przedłużana. Częste odwoływanie lub przesuwanie sesji może być wskazówką na temat samego procesu terapii. Możesz nieodpłatnie odwołać sesję najpóźniej do 24 godzin przed umówionym terminem spotkania. Prosimy o umawianie, przenoszenie i odwoływanie sesji drogą SMS na telefon ustalony przez terapeutę lub w systemie rezerwacji spotkań w zależności od sposobu umówienia wizyty.

INTERWENCJA KRYZYSOWA:

W razie potrzeby możesz umówić interwencję kryzysową tego samego dnia lub poza standardowymi godzinami pracy w sytuacjach zagrażających życiu, również w weekendy.

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO | NEWSLETTER:

Zapraszamy Cię do zapisania się do otrzymywania newslettera, w którym cyklicznie zapraszamy osoby chętne do udziału w warsztatach rozwoju osobistego oraz przekazujemy informacje na temat nowych usług i innych wydarzeń.

REKLAMACJE USŁUG:

Reklamacji usług oraz zażalenia można składać pod adresem mailowym: osrodek@insightoutmedicus.pl, reklamacja lub zażalenie zostaną uwzględnione w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia. Reklamacje i zażalenia można składać nie później niż 14 dni od daty wykonania usługi.

OFERTA TERAPII NISKOPŁATNEJ:

Oferujemy sesje w niższych cenach dla osób, które zgadzają się na nagrywanie sesji na video. Materiał służy rozwojowi naszych specjalistów w ramach ich szkoleń oraz superwizji. Zapytania o szczegóły prosimy kierować pod: (+48) 530 – 970 – 011.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Gabinet Insight Out Medicus, informuje, że:
  • Administratorem Danych Osobowych jest Gabinet Insight Out Medicus, ul. Krzywa 8a/4, 05-822 Milanówek, https://insightoutmedicus.pl/ e-mail: osrodek@insightoutmedicus.pl.
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora usług terapeutycznych, coachingowych, komunikacyjnych oraz administracyjnych, związanych z działalności placówki.
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której dotyczą dane, w celu określonym przy wyrażaniu zgody.
  • Odbiorcami danych przetwarzanych są podmioty ściśle współpracujące w ramach funkcjonowania placówki.
  • Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
  • Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się mailowo.
  • Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez nią zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania lub zatajenia może być brak możliwości lub nieskuteczność prowadzenia działań terapeutycznych lub pochodnych związanych z funkcjonowaniem placówki.